***** ВЕЧЕ СМЕ НА НОВ АДРЕС  ***** ВАРНА БУЛ.:ТРЕТИ МАРТ" 22 В  *****  ЗАПОВЯДАЙТЕ !
 
КОНТАКТИ:
Варна, бул."Трети март" 22 В
- КООП Търговия Варна
тел.: 052 650188
моб.: 0886 73 73 33
www.eviga.bg
office ( @ ) eviga.bg
---------------------------

       Станция за СО2
          
Варна, ЗПЗ

CO2 STANCIQ
 
ТЪРСЕНЕ
DOWNLOAD
 

ЗА НАС"ЕВИГА" ООД  е българска фирма и е създадена през месец февруари 2005 г. с основна дейност продажба и поддръжка на фискални устройства - електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери. Фирмата е регистрирана в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и притежава следните удостоверения за регистрация на сервизна фирма.

        "ЕВИГА" ООД е дистрибутор и сервизна фирма на "Тремол" ООД, "Дейзи Технолоджи" ООД

        От 2006 г. "ЕВИГА" ООД е дистрибутор и сертифициран партньор на "Микроинвест" ООД за Варна и региона.
 


 

     
"ЕВИГА" ООД   започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура , BG16RFOP002-2.073 “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

   На 09.09.2020г. между "ЕВИГА" ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-13450-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
   Общата стойност на проекта възлиза на 10 000лв, от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. . Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.
   “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕВИГА" ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Начало:  09.09.2020 г.   
Край:      09.12.2020 г. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------
 
НАЧАЛО ПРОДУКТИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ DOWNLOAD ЗА НАС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КОНТАКТИ
2024, Всички права запазени. ЗА НАС