***** НОВИ МОДЕЛИ КАСОВИ АПАРАТИ 2020 с QR код СВЪРЗАНИ с НАП  ***** НОВИ МОДЕЛИ КАСОВИ АПАРАТИ 2020 с QR код СВЪРЗАНИ с НАП  *****  СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВКИ ОБЕКТИ
 
КОНТАКТИ
Варна, ул."Гаврил Кръстевич"4

тел.: 052 650188
факс: 052 650188
моб.: 0886 73 73 33
www.eviga.bg
office ( @ ) eviga.bg
---------------------------

       Станция за СО2
          
Варна, ЗПЗ

CO2 STANCIQ
 
ТЪРСЕНЕ
DOWNLOAD
 
Вие сте в: Начало > Продукти > Счетоводен софтуер
Microinvest ТРЗ и ЛС
Цена с ДДС: 467.00 лв.
Марка: Микроинвест
Реф №: MIC004
Наличност: Да

Microinvest ТРЗ и ЛС е система за поддържане на база данни за личния състав на дадено предприятие (фирма), даваща възможност автоматично да се начисляват заплатите на персонала. Благодарение на гъвкавия механизъм от формули програмата може да бъде пригодена за употреба дори и във фирми с много специфична и нестандартна система на изплащане на заплати, като само с промяната на някои от формулите се сменя механизма за обработка на данните. Програмата автоматично попълва Разчетно-платежна ведомост, Рекапитулация, Здравно осигуряване, ПКБ и ДОО, което позволява бързо осчетоводяване на заплатите, дискета за НОИ. Благодарение на детайлните фишове за заплати, които програмата печата, работниците могат да получат подробна информация за получаваната от тях сума.

Програмата е многофирмена, позволява поддържане картотека на персонала, извеждане на фишове, ведомости за заплати и рекапитулации за лицата, наети по трудови правоотношения, както и възможност за настройка на системата за обработка на сумите за получаване, данъците и осигуровките за лицата, наети по граждански договори, договори за управление и контрол и само осигуряващите се лица.

функционални възможности:
Поддържане на лични картони с данни за работниците и служителите;
Начисляване на заплати по стандартно зададени алгоритми;
Възможност за задаване на потребителски показатели (начисления, удръжки и др.) и схеми за тяхното изчисляване;
Обработка на болнични и отпуски;
Извеждане на фишове, стандартни ведомости и рекапитулации;
Възможност за модификация на фишовете и създаване на потребителски справки, ведомости и рекапитулации;
Експорт на дискети на декларациите за осигурените лица във формата на НОИ;
Автоматично преизчисляване на дължимия данък на годишна база и извеждане на Служебна бележка;
Разпечатка на предварително съставени трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, касаещи личния състав на фирмата.

Програмата притежава удобен механизъм за генериране на потребителски справки с информация за минали месеци и периоди и възможност за записване на шаблона на справките за многократно използване.
Microinvest ТРЗ и ЛС работи с всички принтери, инсталирани под Windows. С помощта на модула Microinvest Експортни филтри може да се експортират всички документи и справки в MS MS Word, MS MS Excel или друг текстов редактор.

Програмата поддържа система за защита с пароли. Основни предимства на програмата са:
Лесна, подредена и удобна за работа;
Архивиране и изтриване на период;
Съвместимост с всички Windows системи;
Работи с всички видове принтери;
Много, справки;
В продукта са заложени и основните бланки на трудови договори и служебни бележки.
 
НАЧАЛО ПРОДУКТИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ DOWNLOAD ЗА НАС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КОНТАКТИ
2022, Всички права запазени.